hispan's photoblog
site version 10.2.3.5

A Zeiss a fotózás történetének megkerülhetetlen eleme, a név pedig egyet jelent az optikai minőséggel. Technikai fejlesztései évszázadnál is hosszabban végigkísérik az iparág kiteljesedését és túlélték a történelem viharait.

korai történet a világháborúig / 1846-1914


Az 1816-ban született Carl Zeiss 1846. november 17.-én alapította első műhelyét Jénában, ahol elsősorban optikai és finommechanikai laboratóriumi felszerelések gyártásával foglalkozott. Már az első évben sikerült eladnia 23 mikroszkópot, ami az eszközök iránt támasztott elvárásokra és a vállalkozás induló voltára való tekintettel is komoly teljesítmény. Korábban a helyi egyetemen folytatott széles körű tanulmányokat, így jártas volt a finommechanika mellett a matematikában, a fizikában, az ásványtanban és az optikában is. Ekkoriban az optikai ipar még jórészt a kézi gyártásra és összeszerelésre, valamint a generációról generációra átörökített tudásra alapozott, így egy-egy vállalkozó vagy mérnök saját képességei, felfedezései és életútja nagyban összekapcsolódott a céggel, ahol dolgozott. Különösen igaz ez a legkorábbi gyártókra, mint amilyen a Zeiss vagy a Leitz is.

A Zeiss 1847-től nagyobb épületbe költöztette a gyártást, és egyszerűbb mikroszkópokat készített, de azok csak 1857-től jelentek meg saját név alatt a piacon (ekkor mutatta be első saját fejlesztésű eszközét Stand I. néven). 1861-ben már a Németországban gyártott legkiválóbb mikroszkópok közé sorolták a termékeit. 1864-ben ismét bővült a termelés (újfent költöztek, immár 200 alkalmazottal), és 1866-ra elérték az ezredik legyártott példányt, ami komoly fejlődést jelentett.

1866-ban került a céghez Ernst Abbé fizikus, aki 1872-ben elméleti munkájával (megalkotta a mikroszkópos képalkotás hullámelméletét) forradalmasította a mikroszkópok gyártásának világát. Korábban ő is a Jénai Egyetemen tanulta a matematika és fizika korszerű tételeit (később oktató és professzor is lett itt), majd Göttingenben doktorált termodinamika témakörben. Ennek az elméleti tudásnak a kereskedelmi sikerekre való átfordítása sem maradt el. Nem csak ez, de a fejlesztési módszer is változott: a korábbi, hibák kijavításán alapuló haladás helyett már érdemi elméleti kutatások zajlottak. Az Abbé által 1872 után tervezett 17 mikroszkóp-optika típust egytől egyig papíron tervezték és tökéletesítették a gyártás előtt. Ahogy Zeiss mondta: az emberi kéz egyetlen feladata az kell, hogy maradjon, hogy pontosan megvalósítsa az összes konstrukciós elemet, a tervek szerint. Nem sokkal később - 1887-től, visszadatálva 1875-re, részben erőfeszítései elismeréseként - Abbé már résztulajdonosként is szerepet vállalt a cég életében.

A cég korai történetének másik kiemelkedő innovátora az anyagkutatások területén jeleskedő Otto Schott volt. Mondhatnánk, hogy a vérében volt az üveg, hiszen édesapja is ezzel foglalkozott: ablaküveg-készítésben voltak érdekeltek, 1853-tól a vesztfáliai üveggyár tulajdonosaként. 1879-ben vette fel a kapcsolatot először Abbéval és beszámolt neki egy új, lítiummal szennyezett üvegtípus kiváló tulajdonságairól. 1881-re olyan, addig nem létező üvegeket készített, amik egyedülállóak voltak. Ezen kutatások és kísérletek nyomán már 1882-től Jénában dolgozott, 1884-ben pedig már üzemelt a Jénai Üvegtechnikai Laboratórium, ami alapját jelenti a később világhírűvé váló jénai üveggyártásnak. A gyakorlatban 1886-ban megjelenő első apokromát lencsepáros iparági előrelépés volt, hiszen hatékonyan kezelte a kromatikus aberráció leképezési hibáját, és hamarosan még jobb minőségű mikroszkópok sorát eredményezte. A Zeiss optikák számára a Schott Üvegművek vált az elsődleges alapanyag-forrássá. Schott egészen 1926-ig kíséri majd a cég történetét.

Az évszázad utolsó évtizedeiben az egyre ismertebb Zeiss termékek exportsikereket is elértek. Eljutottak az Egyesült Államokba is, ahol már 1872-ben hozzájuk lehetett jutni. 1897 végére Horatio S. Greenough amerikai biológus koncepciója alapján kifejlesztették az első valódi háromdimenziós nézeteket biztosító sztereomikroszkópot. A népszerűség hamisítványokat is eredményezett, ezért az amerikai forgalmazó, Francis J. Emmerich katalógusában külön felhívta a figyelmet a termék gondos kiválasztására és eredetiségének ellenőrzésére. Nem csak a darabszám, de a repertoár is bővült más optikai eszközökkel, ezek pedig valamilyen formában mindig tartalmazták a Zeiss megjelölést.

A klasszikusnak számító Zeiss logo 1903-as tervezés (Erich Kuithan alkotta), és 1906-tól kezdett egységesen megjelenni az előállított termékeken, de használhatták a világszerte (pl. Berlinben, Hamburgban, Londonban, Milánóban, Párizsban, Szentpéterváron, Tokióban és Bécsben) létrehozott irodák és társmárkák (pl. Zeiss Ikon AG) is. Az eredeti logó a második világháború alatt is használatban maradt, majd a háború után ez lett a keletnémet Carl Zeiss Jena vállalati védjegye (egészen a társaságok 1991-es újraegyesítéséig).

Zeiss még megélte a 10.000 leszállított mikroszkópot, nem sokkal később azonban elhunyt. Halálkor, 1888-ban Abbé megalapította a Carl Zeiss Alapítványt, mely 1891-től egyedüli tulajdonosává is vált a cégnek (és résztulajdonosává az üveggyártásnak). Az Alapítvány a stabilitás és a fejlődés kulcsa volt, hiszen a termelt profitból ennek kellett gondoskodnia a kereskedelmi, gyártási, fejlesztési és társadalmi feladatokról is. Tudták, hogy a tudásban rejlik az erejük, ezért támogatták a Jénai Egyetemen az Alkalmazott Fizika és Alkalmazott Kémia Intézetek létrejöttét is.

A cég 1896-ban alapítási évfordulót ünnepelt, immár 685 alkalmazottal (10 évvel később ez a szám már 1.450 volt). E gyors létszámgyarapodás oka a vállalat társadalmi érzékenysége: a korszakban kiemelkedően jó munkakörülményeket kínáltak, ami vonzotta a legjobb szakembereket és segített a cégen belül tartani a felhalmozott tudást. 8 órás munkaidő, fizetett szabadság, részesedés a nyereségből, nyugdíj és egészségügyi juttatások is jártak. A Carl Zeiss Alapítvány 1923-ban megkapta Schott maradék, az üveggyártást érintő részvényeit is, így még stabilabban biztosíthatta a fentieket.

Hatalmas tapasztalatával a Zeiss a fényképezés egyre népszerűbb, olcsóbb és populárisabb piacára is belépett. A korábban már említett első apokromát (1853) komoly előnyt jelentett, ezt fejlesztette tovább Paul Rudolph, a cég fizikusa, és megalkotta az első olyan fényképészeti objektívet, mely az asztigmatizmust, a kómát és a szférikus aberrációt is kezelte. Folyamatosan növekedett a lefedett képméret és a legnagyobb elérhető rekesznyílás is. Az ő nevéhez fűződik számtalan, a mai napig ismert (és fejlesztett) optikai képlet, például a Protar (anasztigmatikus), Planar (előbbi utódja), az Unar, a Tessar ("sasszem") és a Plasmat (később utóbbi Kino, Makro és Kleinbild verziója is).

A sokasodó szabadalmak folyományaként, és a kereslet folyamatos növekedésének hála együttműködésbe kezdtek más gyártókkal is, így licenszeket kaptak többek között a new york-i Bausch & Lomb, az Eastman Kodak és a londoni Ross is. Emellett felvásárlásokba is kezdtek, hogy bővítsék kapacitásaikat és elejét vegyék a felnövekvő vetélytársak jelentette veszélynek. A fényképezőgépek piaca azonban olyan gyorsan bővült, hogy az együttműködés kínálta a legjobb eredményeket, így a Zeiss (egy korábbi felvásárlása, a Camerawerk Palmos AG Jena útján) csatlakozott az Internationale Camera Aktiengesellschaft (ICA) nevű kezdeményezéshez (három másik gyártóval, a Hüttig AG /Drezda/, Kamerawerk Dr. Krügener /Frankfurt am Main/, Wünsche AG in Reick /Dresden/).

első világháború és utána / 1914 - 1939


1914-re a Zeiss a világ legnagyobb fényképezőgép-gyártó vállalata lett, több tucat márkával és gyárral, érdekeltségekkel a jénai, drezdai, majd később stuttgarti és berlini gyártásában is. Az első világháború azonban komoly problémákat jelentett, hiszen a gyártás importigényes volt, Németország pedig évekre elszigetelődött. Ezen nem segített az állami megrendelések sokasodása sem, jóllehet a kereslet növekedésével a cég alkalmazottainak száma is új rekordot, 11.043 főt ért el. 1918 után nem csak a kormányzati igények tűntek el, de a gazdasági blokád miatt elszegényedett lakosság részéről is visszaesett a vásárlóerő, így csökkent a termelés és létszámleépítés is történt.

A Zeiss azonban talpra állt. Az országot súlytó nemzetközi korlátozások ellen külföldön alapítottak vállalatokat, így előfordul olyan Zeiss logo is, amiben a "Jena" helyén "Petersburg" vagy más város található. Ezzel a gyártási tilalmak mellett a német termékekkel kapcsolatos ellenszenvet is meg tudták kerülni. Felülvizsgálták a folyamatokat és a fejlesztést és több elavult vagy kereslet nélküli termékcsoportot megszüntettek. A Zeiss forgalmazását Amerikában továbbra is a Bennett & Co. intézte, vezetője Harold M. Bennett volt. 1922-re már egész emeletet elfoglaló bemutatóterem működött New Yorkban (rettentően széles repertoárral: laboratóriumi műszerek, köztük mikroszkópok, spektroszkópok, refraktométerek, orvosi és diagnosztikai műszerek, szemüvegek, csillagászati távcsövek, földmérő eszközök, Ica-Contessa kamerák és lencsék, stb.). A cég 1925-től Carl Zeiss, Inc. néven futott, és Chicagóban és Los Angelesben is irodát nyitottak.

A háborút követő évtized további nehézségeket tartogatott. A recesszió ellenére a Zeiss mégis növekedni tudott. 1923-ra ismét meghaladta az 5.000 főt a cég dolgozóinak száma. Érdekesség, hogy a két világháború között rohamos tempóban fejlődő japán optikai iparban is fontos szerepet játszott a Zeissnél felhalmozott tudás. A Nippon Kogakunál nyolc német mérnök (köztük Heinrich Acht, Hermann Dillmann és Max Lange) is dolgoztak, hogy fejlett fotográfiai objektíveket alkothassanak. Kakuya Sunayama, a Nikon objektívtervezési osztályának vezérigazgatója 1928-ban látogatott Németországba, és hazahozott magával egy Carl Zeiss 50mm f/4.8 tripletet, amit aztán szétszedtek, tanulmányoztak és lényegében lemásolták, így 1929-re Nippon Kogaku elkészítette első prototípus-objektívjét, amit Anytarnak neveztek el. Ezt később 75mm-es, 120mm-es és 180mm-es változat is követte, amikből 1932-re kinőtt a Nikkor jelzés.

A fényképezés terén a Zeiss sem késlekedett. A Zeiss Ikon AG négy fotóiparban elismert cég egyesülésének és két új leányvállalat létrehozásának eredményeként jött létre. A terv az volt, hogy a Zeiss keretében egységesítsék a fényképezőgépek, objektívek és egyéb fényképészeti berendezések gyártását és forgalmazását. Ez vezetett el oda, hogy 1926-ban bemutatták a Zeiss Ikont. Bár számtalan termelő egység működött közre, a gyártás java Drezdában volt. A híres Contax márka 1932-ben jött létre Dr. Ing. Heinz Küppenbendernek köszönhetően.

Az optikák fejlesztése sem váratott magára. Dr. Ludwig Bertele folyamatosan tökéletesítette a Tessar, Biotar és Sonnar objektíveket, amik az eltérő Zeiss fényképezőket szolgálták ki. Fontos újítás volt az 1935-től fokozatosan bevezetett T coating, azaz a híres Zeiss bevonat megalkotása is. Ezt kezdetben katonai titokként őrizték, mert drasztikusan csökkentette az objektívben a fénysugarak felületi visszaverődését, így nagyban javította a kontrasztot és más jellemzőket. Problémák voltak azonban a tartósságával, ezt viszont egy magnézium-fluorid kezeléssel Dr. A. F. Turner, a Bausch & Lomb Co. Tudományos Irodájának munkatársa megoldotta. A Zeiss saját gépei mellett más gyártók, például a Rollei és Exakta vázaira is gyártott objektíveket, illetve licensz alapján más márkák is használhatták képleteiket és eljárásaikat.

második világháború / 1939 - 1945


A második világháború alatt a Zeissnek is be kellett kapcsolódnia a katonai termelésbe. Drezdában, ahol a fényképezőgépgyártás java zajlott, a polgári termékeket és a fejlesztést fokozatosan visszaszorították a hadászati eszközök javára. Komoly csapás volt, hogy a náci katonai agressziót sokáig tétlenül tűrő USA 1940. április 8.-án, Dánia megtámadása után a 8389. számú elnöki rendelettel elkezdte bevezetni a gazdasági szankciókat, ami a komoly amerikai érdekeltségekkel rendelkező Zeissnek igen fájó volt. Az amerikai Carl Zeiss Inc. az összes készletét eladta, 1941. decembere után azonban kereskedelemmel már nem foglalkozhattak, csak egyéb szolgáltatásokat (pl. szervizhátteret) tartottak fent (érdekesség, hogy bizonyos Zeiss termékek gyártását folytatták amerikában a háború alatt is, ugyanis távcsövekből például hiánya volt a hadseregnek - utóbbiakra begyűjtési kampányt szerveztek a lakosság körében, kifejezetten kérve Zeiss eszközöket, így Zeiss periszkópokkal szerelt német tengeralattjárókat kerestek Zeiss távcsövekkel). Az elnöki rendelet a védjegyekre is vonatkozott, így a Carl Zeiss, Inc. dupla lencsés logóját úgy módosították, hogy a felső részen csak a ZEISS név szerepeljen, a logó alsó részében pedig az aktuális modell neve.

Németországban 1942 februárjában az illetékes szervek három betűs kódjelet rendeltek a katonai eszközök gyártásával is foglalkozó vállalatok mindegyikéhez. A kódok jelölték a gyártót és a létesítmény helyét, hogy azt nehezebb legyen azonosítani és bombázni. Így például a Carl Zeiss Jena termékei a "blc", majd a háborúban "rln" kódjeleket használtak, míg a Leitz termékek "beh", stb.

A háború alatti gyártásban számtalan kényszermunkás is közreműködött a Zeiss gyáraiban. Készítettek optikákat a fent már említett U-Boatokhoz, illetve a távcsövek mellett távolságmérőket és irányzékokat is. A fokozódó alapanyaghiány miatt a termékek színvonala lassan esni kezdett, elsősorban a kiegészítők (tokok, szűrők, stb.) maradtak el, majd a kopásálló festések is. Az sem segített a helyzeten, hogy miután a náci Németország hadat üzent az Egyesült Államoknak, a nagy német városokat a szövetségesek közepes és nehéz bombázói támadták, néhány akcióval kifejezetten a Zeiss létesítményeit célozva. Jéna városa nem csak a Zeiss, de az egyetemi kutatások miatt is kiemelt védelmet élvezett, ám ez sem tarthatott ki örökké. Az első komolyabb csapást 1940. augusztus 16.-án este szenvedte el a város, ám ez csak a nyitánya volt a bombázássorozatnak. A szövetséges repülők 1943 és 45 folyamán is visszatértek, és a gyújtóbombák komoly tüzeket okoztak. 1945-re már olyan fennakadások voltak a Zeiss termelésében, amik elkészült tankok harctérre való szállítását tették lehetetlenné. Jénát a szövetséges csapatok 1945. április 13.-án foglalták el, miközben a gyártóegységek további károkat szenvedtek. A bevonuló katonák ekkor szembesültek vele, hogy a Buchenwaldi koncentrációs tábor foglyait is dolgoztatták a Zeiss gyártósorain.

hidegháború és a megosztottság évei / 1945 - 1991


1945 után Németországhoz hasonlóan a cég is kettéoszlott. Bár Jéna végül az orosz megszállási övezetbe került, az amerikai csapatok a cég vezetését és kutatóit (sok dokumentummal és eszközzel együtt) Heidenheimbe telepítették át. Nem csak a Zeiss, de a Schott Üvegművek szakértelmét és embereit is igyekeztek menekíteni (az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan nem önként mentek). A helyben maradtakat október 11.-től az oroszok a Szovjetunióba kényszerítették (utóbbiak még kevésbé önként mentek), az eredeti üzemet pedig leszerelték (így igaz a legenda, hogy sok háború utáni orosz Zeiss-másolat jénai gépeken és jénai alapanyagból készült). Ez a szomorú jelenség nem csak a Jénát érintette: Drezdában a Contax távolságmérő kamerákat gyártó szerszámokat, alkatrészeket és berendezéseket, valamint néhány alkalmazottat például Kijevbe szállítottak.

Később indult csak újra a termelés Jénában, viszont másutt voltak meglepő fejlemények. A stuttgarti Zeiss Contessa például mindössze néhány héttel a harcok lezárulta után újraindította az Ikonta és a Nettar filmes fényképezőgépek gyártását. Sokszor a megmaradt katonai alkatrészekből dolgoztak, és a polgári típusok előállítása csak később kezdődött meg. Mindeközben a nyugati oldalon Baden-Württemberg tartomány Oberkochen városában alakult cég a Carl Zeiss Alapítvány tulajdonában Opton Optikai Művek néven, 1947-ben pedig megszületett az Opton-Zeiss márkanév. 1949-től az alapítvány Heidenheimbe települt, és ettől kezdve teljes egészében Nyugat-Németországban működött. Ez - az 1948-ban keleten megalakuló VEB Carl Zeissel - párhuzamos gyártást jelentett.

Egészen 1952-ig reménykedtek a német egyesítésben, így "mindkét" Zeiss igyekezett valamennyire együttműködni, illetve az amerikai Carl Zeiss Inc. is mindkét "új" cégtől rendelt. Amikor azonban a keletnémet politikai vezetés átvette az összes kereskedelmi vállalkozás irányítását, nem volt mód a további kooperációra. A névhasználattal kapcsolatos perek 1954-ben indultak meg, a megállapodásra pedig 1971-ig kellett várni, amikor Londonban a Carl Zeiss Alapítvány (nyugat) és a VEB Jena (kelet) egy földrajzi megosztást írtak alá. Ennek értelmében a KGST országaiban és az NDK-ban is a jénai cég használta a Zeiss nevet (nyugaton csak az "aus Jena", "Jenoptik" vagy "Jenoptik Jena" védjegyekkel élhettek), nyugaton azonban a heidenheimi alapítvány tulajdonában levő cég ("Zeiss" vagy "Carl Zeiss" néven). Sok, ekkor már legyártott keleti objektív nameplate-jére egyszerűen csak rácsavartak egy másik, "aus Jena" feliratosat, így sok a "dupla névtáblás" Zeiss a korszakból. Az üveggyártás vitája csak 1981-ben dőlt el, nyugaton Schott Glasswerke, keleten pedig Jena néven.

A megosztottság évtizedei alatt sem álltak le a fejlesztések. Ezek fontos eleme volt, hogy a T coating átalakult, és a korszak elvárásainak megfelelően multi coating, azaz többszörös bevonat lett, az azóta is fejlesztett T* néven. 1972-ben a Carl Zeiss West Germany hivatalosan bejelentette a lencsékhez használt, továbbfejlesztett tükröződésgátló bevonat technológiáját a kölni Photokinán. Az űrkutatás fellendülésével precíz optikai eszközökre is szükség volt, így történt meg, hogy az űrverseny hevében a jénai Zeiss Oroszországot, az oberkocheni Zeiss pedig a nyugatot látta el az ehhez szükséges technikákkal.

A keleti Zeiss történetének érdekes eleme volt, hogy a folyamatos összevonások végén a már addig is számtalan korábbi német gyártót tömörítő VEB Pentacon 1981. január 1.-én beolvadt a VEB Carl Zeissbe, ezzel a német optikai ipar patinás gyártóinak java - legalábbis a keleti zónában - egy cégbe tömörült. Mialatt a független partneri hálózattal értékesítő Jena folyamatosan teret veszített mind innovációk, mind vásárlók kérdésében, addig a nyugati Carl Zeiss a világ egyik legnagyobb optikakutató és fejlesztő cégévé nőtte ki magát, szervezeteivel együtt pedig jelen volt legalább 28 nyugati országban.

újraegyesítés / 1991 után


1990-ben a német újraegyesítést a cég újraegyesítése is követte. Bár az első terveket a nyugati Zeiss elutasította (nem akarták átvenni a keleti cég hatalmas létszámfeleslegét, elavult termelését és eladhatatlan termékeit), végül 1991-ben a nyugati alapítvány reprivatizálta a VEB-et, azaz tulajdonossá vált, így a jogokat is egy kézben tudták kezelni. A folyamat számtalan súrlódással járt, mivel a nyugatiak csak a keleti munkaerő, termelési egységek és termékek egy kis részét vették végül át, ez azonban korszakos jelenség volt akkoriban Németországban.

A Zeiss a mai napig vezető fejlesztő és gyártó nem csak a fényképészeti optikák terén, de szemüvegek, autóüvegek és ipari, valamint orvosi optikai eszközök területén is.


cikkek a tudásbázisban


A cikkek között olyanok is szerepelhetnek, melyek nem kifejezetten a gyártóhoz kapcsolódnak, de tartalmaznak tőle származó eszközöket, vagy más kapcsolatban állnak vele.


Moziból fényképezőre:
(Petzval) Zeiss Ikon Kinostar 10cm adaptálás és teszt

2024. február 1. • Horváth Krisztián • 20p / 25.000k
Munkára fogjuk a velünk élő fotós történelmet!
Ritkán vagyok ilyen izgatott, mert a patina, az esztétika és a funkció együttállása kevés alkalommal valósul meg olyan szépen, mint ebben az optika adaptálásban. Egy 150 éves Petzval képlet (az első az igazi portréobjektívek között) saccra 100 éves kivitele költözik egy teljesen egyedi, fém házazásba, ráadásul lenyűgözően szép állapotban, széles mirrorless- és szenzorkompatibilitással, elragadó képminőséggel és atmoszférával. Kell ennél több a boldog alkotáshoz? Tovább a cikkre... Moziból fényképezőre: (Petzval) Zeiss Ikon Kinostar 10cm adaptálás és teszt hispan hispan's photoblog horváth krisztián petzval józsef petzval 10cm 100mm gfx fujifilm milc mirrorless adaptálás adapted lens manual focus Munkára fogjuk a velünk élő fotós történelmet! Ritkán vagyok ilyen izgatott, mert a patina, az esztétika és a funkció együttállása kevés alkalommal valósul meg olyan szépen, mint ebben az optika adaptálásban. Egy 150 éves Petzval képlet (az első az igazi portréobjektívek között) saccra 100 éves kivitele költözik egy teljesen egyedi, fém házazásba, ráadásul lenyűgözően szép állapotban, széles mirrorless- és szenzorkompatibilitással, elragadó képminőséggel és atmoszférával. Kell ennél több a boldog alkotáshoz?

Feljelentés
ismeretlen tettes ellen:
APO-Sonnar 2/135

2023. november 15. • Horváth Krisztián • 15p / 18.000k
Ügyiratszám: 20231115-apo-hispan-135/2
Én, Horváth Krisztián, 2023. 11. 15.-én feljelentés teszek ismeretlen tettes ellen, akit amúgy ismerek. A keresett személy kb. 198 centi magas, erős testalkatú, budapesti fehér férfi, haja rövid, szakálla nincs. Neve U. Balázs. Tovább a cikkre... Feljelentés ismeretlen tettes ellen: APO-Sonnar 2/135 Ügyiratszám: 20231115-apo-hispan-135/2 rendőrség per Én, Horváth Krisztián, 2023. 11. 15.-én feljelentés teszek ismeretlen tettes ellen, akit amúgy ismerek. A keresett személy kb. 198 centi magas, erős testalkatú, budapesti fehér férfi, haja rövid, szakálla nincs. Neve U. Balázs. sonnar apo-sonnar horváth krisztián hispan hispan's photoblog 135mm 2/135 portré portréoptika canon ef nikon f nikon-f dslr fullframe

Steampunk időutazó:
Zeiss Kipronar 12cm f/2.1
adaptálás és teszt

2023. július 21. • Horváth Krisztián • 15p / 23.000k
Ha csavarás, akkor a közhiedelmekkel ellentétben nem Helios, hanem Kipronar az igazi nyerő.
Rendszeres olvasóknak nem lesz ismeretlen a Kipronar név, ugyanis volt már a blogon cikk az 1.5/50-es kivitellel és láthattatok képeket az 1.9/90-es változattal is. Ma egy ezeknél is sokkal régebbi, 1945-ben gyártott példánnyal bíbelődünk kicsit, és a többi vetítőoptika-adaptáláshoz hasonlóan itt is megmutatom az átépítés folyamatát és az elérhető képi világot is. Tovább a cikkre... Steampunk időutazó: Zeiss Kipronar 12cm f/2.1 adaptálás és teszt hispan's photoblog hispan horváth krisztián vetítő projection lens projectionlens projectorlens vetítőoptika adaptálás adapter gfx fujifilm M42 Ha csavarás, akkor a közhiedelmekkel ellentétben nem Helios, hanem Kipronar az igazi nyerő. Rendszeres olvasóknak nem lesz ismeretlen a Kipronar név, ugyanis volt már a blogon cikk az 1.5/50-es kivitellel és láthattatok képeket az 1.9/90-es változattal is. Ma egy ezeknél is sokkal régebbi, 1945-ben gyártott példánnyal bíbelődünk kicsit, és a többi vetítőoptika-adaptáláshoz hasonlóan itt is megmutatom az átépítés folyamatát és az elérhető képi világot is.

Ezek a leképezési hibák
rontják el a napodat

2022. július 30. • Horváth Krisztián • 30p / 60.000k
Mennyire ismered az objektívek világának mumusait?
Bár papíron létezik a tökéletes objektív, a valóságban ezt nem lehet előállítani, részben fizikai, részben pedig technológiai okokból. Ha azt hitted, hogy napjaink tízen-húszon lencsetagos optikái már nem szenvednek az alapvető leképezési hibáktól, akkor olvass tovább. Tovább a cikkre... Ezek a leképezési hibák rontják el a napodat Mennyire ismered az objektívek világának mumusait? horváth krisztián hispan hispan's photoblog Bár papíron létezik a tökéletes objektív, a valóságban ezt nem lehet előállítani, részben fizikai, részben pedig technológiai okokból. Ha azt hitted, hogy napjaink tízen-húszon lencsetagos optikái már nem szenvednek az alapvető leképezési hibáktól, akkor olvass tovább. asztigmatizmus görbült képsíik kromatikus aberráció zónás aszférikus szférikus aberráció torzítás hordótorzítás párnatorzítás vignettálás saroksötétedés fénytörés diszperzió diffrakció hamymakarika bokeh onion ring soft focus flare tükröződés kontraszt kóma

Így készülnek
a félbevágott objektív-szobrok

2021. december 10. • Horváth Krisztián • 15p / 20.000k
Videós útmutató értéktelen optikáid feltámasztásához és új életéhez.
Vintage kalandozásaim és szervizeléseim során számtalan olyan objektív gyűjt össze, amik menthetetlen állapotban vannak ilyen vagy olyan okokból. Eddig ezek csak kallódtak a polcon, vagy alkatrész-kannibalizmus áldozatai lettek, de ma mutatok egy olyan megoldást, amivel - ha rászánod az időd és energiád - akár műtárggyá is változhatnak. Tovább a cikkre... Így készülnek a félbevágott objektív-szobrok statuary statue zeiss tessar smc takumar asahi dremel vág vágás cut szobor szobrocska Videós útmutató értéktelen optikáid feltámasztásához és új életéhez. hispan horváth krisztián hispan's photoblog szerelés szerviz Vintage kalandozásaim és szervizeléseim során számtalan olyan objektív gyűjt össze, amik menthetetlen állapotban vannak ilyen vagy olyan okokból. Eddig ezek csak kallódtak a polcon, vagy alkatrész-kannibalizmus áldozatai lettek, de ma mutatok egy olyan megoldást, amivel - ha rászánod az időd és energiád - akár műtárggyá is változhatnak.

Német örvény:
Zeiss Kipronar 1.4/50
adaptálás és teszt

2021. október 15. • Horváth Krisztián • 15p / 25.000k
Ma kiderül, hogy rászolgáltak-e a hírükre és az árukra a Zeiss vetítőoptikái.
A vetítőoptikák között is vannak díszpéldányok, amik nem egyszerűen csak karakteresek/csavarnak és/vagy élesek, hanem drágák is. A Zeiss Kipronarok pontosan ilyenek: változattól, gyújtótávolságtól és állapottól függően a több százezer forintos árkategóriába esnek (bárminemű adaptálás nélkül is). Ennek persze oka van: a hosszabb (70, 120, 140mm-es) verziók lefedik a fullframe vagy még nagyobb szenzort és elképesztő csavarást csinálnak a háttérrel. Tovább a cikkre... hispan zeiss kipronar 50mm portré portréoptika, bokeh, swirly bokeh, swirlybokeh csavar csavarás csavart háttér vetítő vetítőoptika vetítőobjektív adaptálás építés átépítés sony-e e-mount sony helikoid Ma kiderül, hogy rászolgáltak-e a hírükre és az árukra a Zeiss vetítőoptikái. Német örvény: Zeiss Kipronar 1.4/50 adaptálás és teszt hispan's photoblog A vetítőoptikák között is vannak díszpéldányok, amik nem egyszerűen csak karakteresek/csavarnak és/vagy élesek, hanem drágák is. A Zeiss Kipronar példányai pontosan ilyenek: változattól, gyújtótávolságtól és állapottól függően a több százezer forintos árkategóriába esnek (bárminemű adaptálás nélkül is). Ennek persze oka van: a hosszabb (70, 120, 140mm-es) verziók lefedik a fullframe vagy még nagyobb szenzort és elképesztő csavarást csinálnak a háttérrel.

Polírpercek:
Alumínium vintage optikák felújítása

2021. április 8. • Horváth Krisztián • 10p / 15.000k
Vedd fel a harcot a korral és a patinával, varázsold újjá alumínium felületeidet!
Számtalan régi objektív csodás ezüst színű külsővel rendelkezik, amit az idő sokszor próbára tett már. Ennek eredménye a felületen megjelenő sötét, néha barnás-feketés elváltozás, vagyis az alumínium-oxid. Ez mattossá teszi az optika külsejét, és nem is szép. De házi módszerekkel olcsón megszabadulhatsz tőle! Tovább a cikkre... Vedd fel a harcot a korral és a patinával, varázsold újjá alumínium felületeidet! Polírpercek: Alumínium vintage optikák felújítása Számtalan régi objektív csodás ezüst színű külsővel rendelkezik, amit az idő sokszor próbára tett már. Ennek eredménye a felületen megjelenő sötét, néha barnás-feketés elváltozás, vagyis az alumínium-oxid. Ez mattossá teszi az optika külsejét, és nem is szép. De házi módszerekkel olcsón megszabadulhatsz tőle! hispan horváth krisztián hispan's photoblog alumínium polírozás polír polírpasztal felület felszín csiszolás súrolás felújítás acélgyapot gyapot acél oxid oxidáció felújítás szerviz szervíz javítás szerelés dremel polírozó fej polírpaszta fogkrém fényes matt felület felületű csiszoló csiszolás súrolás

Zeiss Ikon
Contaflex-NEX adapter házilag
(+Zeiss Pantar 4/75 teszt)

2021. február 28. • Horváth Krisztián • 25p / 25.000k
A cserélhető félobjektívek titokzatos világának kulcsa.
Rubik Ernő, a híres Rubik kocka megalkotója azt írja: ha szétszedsz valamit, ügyelj rá, hogy össze is tudd rakni. Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy "össze is tudd rakni - akár valami mássá". Ma ugyanis egy olyan adaptert fogunk készíteni, ami lehetővé teszi Contaflex féloptikák használatát, de szükség lesz hozzá egy eredeti Contaflex vázra is. Tovább a cikkre... Zeiss Ikon Contaflex-NEX adapter házilag (+Zeiss Pantar 4/75 teszt) horváth krisztián hispan hispan's photoblog A cserélhető félobjektívek titokzatos világának kulcsa. Rubik Ernő, a híres Rubik kocka megalkotója azt írja: ha szétszedsz valamit, ügyelj rá, hogy össze is tudd rakni. Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy "össze is tudd rakni - akár valami mássá". Ma ugyanis egy olyan adaptert fogunk készíteni, ami lehetővé teszi Contaflex féloptikák használatát, de szükség lesz hozzá egy eredeti Contaflex vázra is. contaflex nex zeiss ikon központi zár központizár adapter adaptálás építés épített nex sony e adaptation pantar 75mm f/4 5 75 pro-tessar mount bajonet bajonett manuális lencsés szerelés szerelőműhely műhely átépítés átépített prima alpha beta félobjektív half fél

Mítoszdöntögető
3.5/135mm-es teszt

2021. január 23. • Horváth Krisztián • 45p / 38.000k
Kilenc low-budget vintage portréoptika a ringben. Vajnos a Zeiss Sonnar tényleg abszolút bajnok?
Két okból készítettem ezt az anyagot. Egyrészt eredetileg csak azt akartam megmutatni, mik a különbségek a híres Zeiss Sonnar 3.5/135 és a Jupiter-37A orosz másolata között. Sokszor a Jupitert jobbnak mondják a híres Sonnarnal (amiről már cikket is olvashattál a blogon), így ennek a végére akartam járni. Ez az összehasonlítás dúsult fel aztán egy Takumarral, aminek 3.5/135 változata messze alulértékelt darab a mezőnyben, végül aztán sorban érkeztek az objektívek, és ahogyan az lenni szokott, nem volt megállás. Tovább a cikkre... Mítoszdöntögető 3.5/135mm-es teszt horváth krisztián hispan hispan's photoblog Kilenc low-budget vintage portréoptika a ringben. Vajnos a Zeiss Sonnar tényleg abszolút bajnok? Két okból készítettem ezt az anyagot. Egyrészt eredetileg csak azt akartam megmutatni, mik a különbségek a híres Zeiss Sonnar 3.5/135 és a Jupiter-37A orosz másolata között. Sokszor a Jupitert jobbnak mondják a híres Sonnarnal (amiről már cikket is olvashattál a blogon), így ennek a végére akartam járni. Ez az összehasonlítás dúsult fel aztán egy Takumarral, aminek 3.5/135 változata messze alulértékelt darab a mezőnyben, végül aztán sorban érkeztek az objektívek, és ahogyan az lenni szokott, nem volt megállás. zeiss carl jena 3.5 f/3.5 jupiter olympus om zuiko tele kistele fix prime portré összehasonlítás verseny teszt takumar smc s-m-c nikon nikkor minolta pentax pentax-m canon nfd fuji photo ebc fujinon fujinon-t ellenző napellenző beépített

Praktina - NEX
univerzális adapter házilag

2020. július 4. • Horváth Krisztián • 10p / 13.000k
Sokszor megijedünk egy-egy egzotikus csatlakozástól, pedig néha nagyon könnyen adaptálhatóak. Ilyen a Praktina is.
A mai cikkben egy olyan univerzális Praktina - Sony E NEX adaptert fogunk építeni, amire bármilyen Praktina optikát fel tudsz tenni. Ehhez nem is lesz másra szükséged, mint egy M42-NEX adapterre és egy Praktina közgyűrű sorra. Tovább a cikkre... Praktina - NEX univerzális adapter házilag Sokszor megijedünk egy-egy egzotikus csatlakozástól, pedig néha nagyon könnyen adaptálhatóak. Ilyen a Praktina is. horváth krisztián hispan hispan's photoblog A mai cikkben egy olyan univerzális Praktina - Sony E NEX adaptert fogunk építeni, amire bármilyen Praktina optikát fel tudsz tenni. Ehhez nem is lesz másra szükséged, mint egy M42-NEX adapterre és egy Praktina közgyűrű sorra. NEX sony-e adapter konverter konvertálás adaptálás építés házi házilag diy tutorial módszer ötlet megvalósítás adaptált épített közgyűrű

Tessar 50mm f/2.8 EXA felújítás

2019. május 13. • Horváth Krisztián • 15p / 20.000k
Te is megmenthetsz egyet a legnépszerűbb Zeiss optikából!
Isten hozott a Magyar Tessar Fajtamentő Egyesületben! Ma a méltán népszerű Zeiss üveg egy brilliánsan egyszerű és csodálatos darabját fogjuk kitisztítani és felújítani. Megmutatom, hogyan csinálhatod meg otthon saját magad is! Tovább a cikkre... Tessar 50mm f/2.8 EXA Te is megmenthetsz egyet a legnépszerűbb Zeiss optikából! Isten hozott a Magyar Tessar Fajtamentő Egyesületben! Ma a méltán népszerű Zeiss üveg egy brilliánsan egyszerű és csodálatos darabját fogjuk kitisztítani és felújítani. Megmutatom, hogyan csinálhatod meg otthon saját magad is! exa exacta zeiss carl jena tessar 50mm 50 2.8 f/2.8 felújítás repair szerviz német alu alimínium kenés fókusz rekesz tisztítás szervíz diy házilag otthon szerelőműhely horváth krisztián hispan hispan's photoblog

Hispan 10 kedvenc objektívje

2019. április 28. • Horváth Krisztián • 30p / 45.000k
Rengeteg levelet kapok tőletek “mit ajánlanál?” témakörben. Köszönöm ezeket, szeretlek titeket. Jöjjön most egy hosszabb válasz a 10 kedvenc optikámmal.
Még a google is szólt nekem, hogy sokan keresnek a “hispan kedvenc objektívje” kifejezésre, így ideje volt összeállítanom nektek egy listát. Ez a gyűjtés azonban nem egyszerűen egy nyálcsorgatós dreamteam. Hosszú évek gyakorlati használati- és szerviztapasztalatait pakoltam össze, hogy életszagú és hasznos infókkal szolgálhassak. Akár eltévedtél a vintage világban, akár új ötleteket keresel, tarts velem! Tovább a cikkre... Hispan 10 kedvenc objektívje Rengeteg levelet kapok tőletek “mit ajánlanál?” témakörben. Köszönöm ezeket, szeretlek titeket. Jöjjön most egy hosszabb válasz a 10 kedvenc optikámmal. Még a google is szólt nekem, hogy sokan keresnek a “hispan kedvenc objektívje” kifejezésre, így ideje volt összeállítanom nektek egy listát. Ez a gyűjtés azonban nem egyszerűen egy nyálcsorgatós dreamteam. Hosszú évek gyakorlati használati- és szerviztapasztalatait pakoltam össze, hogy életszagú és hasznos infókkal szolgálhassak. Akár eltévedtél a vintage világban, akár új ötleteket keresel, tarts velem! horváth krisztián hispan hispan's photoblog kedvenc objektív optika manuál vintage teszt összehasonlítás canon nfd fd 85mm f/1.2 zeiss czj sonnar 135mm f/3.5 samyang 14mm f/2.8 pöcsi RO-109-1A Ro 109 1A 50mm f/1.2 vetítő vetítőobjektív smc s-m-c takumar pentax 50mm f/1.4 vivitar series 1 28-105mm f/2.8-3.8 zoom smc pentax PK 100mm f/4 macro tessar 50mm 2.8 alu aluminium zebra 300mm f/2.8 if jupiter-3 jupiter 3 50mm f/1.5 L39 M39 helios 40-2 40 85mm f/1.5 M42 objektívje objektívjei optikája optikái optikáji üvege üvegei makrója teléje ötvenese 50-ese 50ese portréja portréobjektívje portréoptikája portréobija obija obijai zoomja

8 kocka egy közel 100 éves,
középformátumú Zeiss Ikonnal

2019. április 7. • Horváth Krisztián • 10p / 15.000k
Hét elfogadható és egy pocsék fotó története, avagy: hogyan fotózz 120-as rollfilmre egy évszázados fényképezővel.
Már majdnem azt írtam a cikk címébe, hogy gyorsteszt... De hova siessen az ember egy közel 100 éves fényképezővel a kezében? Az ilyen dolgoknak meg kell adni az időt. Rá kell szánni azt a koratavaszi késő délutánt arra a nyolc kockára, ami jelen esetben a rendelkezésünkre állt. Tovább a cikkre... 8 kocka egy közel 100 éves, középformátumú Zeiss Ikonnal Hét elfogadható és egy pocsék fotó története, avagy: hogyan fotózz 120-as rollfilmre egy évszázados fényképezővel. Már majdnem azt írtam a cikk címébe, hogy gyorsteszt... De hova siessen az ember egy közel 100 éves fényképezővel a kezében? Az ilyen dolgoknak meg kell adni az időt. Rá kell szánni azt a koratavaszi késő délutánt arra a nyolc kockára, ami jelen esetben a rendelkezésünkre állt. zeiss ikon középformátum analóg film rollfilm 120 6*9 6x9 ilford hp4 központi zár viewfinder compur tessar 105mm f/3.5 3.5 német vintage teszt objektív horváth krisztián hispan hispan's photoblog cafeanalog cafe analog café analog caféanalog

Veszélyeztetett faj:
CZJ DDR Pancolar MC 80mm f/1.8 gyorsteszt

2019. március 18. • Horváth Krisztián • 10p / 13.000k
Az nem létezik, hogy ha a kezem közé kerül egy 80-as Pancolar, ne írjak nektek egy gyorstesztet róla. Terülj-terülj asztalkám!
Nehéz kérdés a vintage 80mm kérdése, mert a legtöbb valamire való optika igen erős árazással rendelkezik. De miért? És mi a helyzet a legendás 80mm-es Pancolarral, ami ritka, mint a fehér holló? Terepteszt, szerelési és használati tapasztalatok, meg a szokásos desszert. Tovább a cikkre... Veszélyeztetett faj: CZJ DDR Pancolar MC 80mm f/1.8 gyorsteszt Az nem létezik, hogy ha a kezem közé kerül egy 80-as Pancolar, ne írjak nektek egy gyorstesztet róla. Terülj-terülj asztalkám! Nehéz kérdés a vintage 80mm kérdése, mert a legtöbb valamire való optika igen erős árazással rendelkezik. De miért? És mi a helyzet a legendás 80mm-es Pancolarral, ami ritka, mint a fehér holló? Terepteszt, szerelési és használati tapasztalatok, meg a szokásos desszert. horváth krisztián hispan zeiss pancolar 80mm 85mm 80 85 f/1.8 18 portré CZJ Carl Zeiss Jena M42 A-M MC multi coated electric auto német vintage teszt objektív fullframe horváth krisztián hispan hispan's photoblog

Carl Zeiss Planar 1.4/50 T* gyorsteszt

2018. október 13. • Horváth Krisztián • 10p / 13.700k
Ér-e háromszor annyit a Zeiss kortalan ötvenese, mint egy azonos fényerejű Takumar? Milyen a rajza, de leginkább: milyen érzés vele dolgozni?
Bevallom nektek őszintén, nincs kétségem afelől, hogy a legtöbb Zeiss optika igazán kiváló. Olvashattatok cikket a blogon egy 135-ösről és egy 200-asról is, ami önmagában is jelzi, hogy említésre méltó darabok származtak az idők során a gyártótól. De vajon a C/Y bajonettes 50mm-es 1.4-es tényleg annyival jobb, mint a nála harmadával olcsóbb kortársai? Teljesítményt veszel, vagy brandet? Lássuk! Tovább a cikkre... Carl Zeiss Planar 1.4/50 T* Ér-e háromszor annyit a Zeiss kortalan ötvenese, mint egy azonos fényerejű Takumar? Milyen a rajza, de leginkább: milyen érzés vele dolgozni? Bevallom nektek őszintén, nincs kétségem afelől, hogy a legtöbb Zeiss optika igazán kiváló. Olvashattatok cikket a blogon egy 135-ösről és egy 200-asról is, ami önmagában is jelzi, hogy említésre méltó darabok származtak az idők során a gyártótól. De vajon a C/Y bajonettes 50mm-es 1.4-es tényleg annyival jobb, mint a nála harmadával olcsóbb kortársai? Teljesítményt veszel, vagy brandet? Lássuk! zeiss planar 50mm 50 1.4 portré carl T* C/Y Contax Yashica Contax/Yashica német vintage teszt objektív fullframe portré gyorsteszt horváth krisztián hispan hispan's photoblog

13 különleges kamera
a fotózás történetéből

2018. augusztus 20. • Horváth Krisztián • 20p / 27.500k
Időutazás elfeledett technikai megoldásokkal, képtelen és képes elképzelésekkel és sok minden mással, amivel az évtizedek során az emberek képesek voltak fényképezni.
John Wade Retro Cameras című gazdagon illusztrált könyve arra ihletett, hogy készítsek nektek egy összeállítást a fotózás történetének néhány kiemelkedő kamerájáról. Mindegyik különleges valamilyen értelemben, így azoknak is izgalmas olvasmány lehet ez, akiket eddig egyáltalán nem érdekelt a filmes fotózás vagy a vintage őrület. Tovább a cikkre... 13 különleges kamera a fotózás történetéből horváth krisztián hispan hispan's photoblog Időutazás elfeledett technikai megoldásokkal, képtelen és képes elképzelésekkel és sok minden mással, amivel az évtizedek során az emberek képesek voltak fényképezni. John Wade Retro Cameras című gazdagon illusztrált könyve arra ihletett, hogy készítsek nektek egy összeállítást a fotózás történetének néhány kiemelkedő kamerájáról. Mindegyik különleges valamilyen értelemben, így azoknak is izgalmas olvasmány lehet ez, akiket eddig egyáltalán nem érdekelt a filmes fotózás vagy a vintage őrület. történet történelem speciális kiemelkedő érdekes analóg analog váz camera ihagee exakta slr mamiya magazine 35 diax Ia 1a mecaflex VOIGTLÄNDER BESSAMATIC zoomar 36-82 36 82 C3 CANON PELLIX HASSELBLAD 500 ZENITH 80 MINOX 35 EL POLAROID SX 70 TASCO BINO/CAM 8000 LEICA M3 CLASSIC CAMERA COLLECTION lista speciális első

A keletnémetek büszkesége:
CZJ Sonnar 2.8/200

2018. június 16. • Horváth Krisztián • 20p / 19.000k
Mit lehet kezdeni ezzel a viszonylag fiatal vintage dinoszaurusszal?
Vajon lehet-e, van-e értelme 200mm-en portrézni? És ha igen, emellett mire jó még a 200mm-es 2.8-as CZJ MC Electric Sonnar? Ennek jártunk utána egy fotózás erejéig, amiből bőséges képanyag és tapasztalat áramlik most felétek. Úúúúgy szeretek ilyeneket mesélni! Tovább a cikkre... A keletnémetek büszkesége: CZJ Sonnar 2.8/200 Mit lehet kezdeni ezzel a viszonylag fiatal vintage dinoszaurusszal? Vajon lehet-e, van-e értelme 200mm-en portrézni? És ha igen, emellett mire jó még a 200mm-es 2.8-as CZJ MC Electric Sonnar? Ennek jártunk utána egy fotózás erejéig, amiből bőséges képanyag és tapasztalat áramlik most felétek. Úúúúgy szeretek ilyeneket mesélni! zeiss sonnar 200mm 200 f/2.8 2.8 tele teleobjektív czj carl jena M42 mc multi coated német vintage objektív teszt portré electric a-m fullframe horváth krisztián hispan hispan's photoblog

Zeiss Sonnar 3.5/135 Zebra

2018. június 2. • Horváth Krisztián • 15p / 19.000k
Prémium portréoptika aprópénzért.
A legszebb gyerekek szerelemből születnek, legalábbis azt mondják. Nem tudom, hogy a Zeiss mérnökei mennyire szerették a kis Zebrájukat, de az biztos, hogy igen tehetséges apróságot teremtettek, aki még nagypapa-korában is simán az asztal alá issza a fiatalokat. Ennek okán szeretnék nektek beszámolni arról, hogy uram-atyám de bitang jó ez a Zeiss 3.5/135! Ha tényleg fillérekből akarsz egy pokoli jó 135mm-est, akkor megérkeztél. Tovább a cikkre... Zeiss Sonnar 3.5/135 Zebra Prémium portréoptika aprópénzért. A legszebb gyerekek szerelemből születnek, legalábbis azt mondják. Nem tudom, hogy a Zeiss mérnökei mennyire szerették a kis Zebrájukat, de az biztos, hogy igen tehetséges apróságot teremtettek, aki még nagypapa-korában is simán az asztal alá issza a fiatalokat. Ennek okán szeretnék nektek beszámolni arról, hogy uram-atyám de bitang jó ez a Zeiss 3.5/135! Ha tényleg fillérekből akarsz egy pokoli jó 135mm-est, akkor megérkeztél. zeiss sonnar portré 135mm kistele portré mc multi coated A-M zebra tele objektív teszt fullframe horváth krisztián hispan hispan's photoblog

Zeiss Equatis 75mm f/0.75

2017. április 1. • Horváth Krisztián • 15p / 12.500k
A Zeiss idei nagy bejelentése igazi fotótörténeti mérföldkő: az Equatis brutÁlis fényerejét nem a 17 csoPoRtba rendezett 23 lencse adja, hanem a negatív fénytörésű, folyékony lencsetag. De találunk Itt még más extrákat is: ideje megbarátkoznunk az LNE, az UVLD és az IpdAFE kifejezéSekkel is... Tovább a cikkre... Zeiss Equatis 75mm f/0.75 horváth krisztián hispan hispan's photoblog A Zeiss idei nagy bejelentése igazi fotótörténeti mérföldkő: az Equatis brutÁlis fényerejét nem a 17 csoPoRtba rendezett 23 lencse adja, hanem a negatív fénytörésű, folyékony lencsetag. De találunk Itt még más extrákat is: ideje megbarátkoznunk az LNE, az UVLD és az IpdAFE kifejezéSekkel is... premier bejelentés objektív teszt debütálás április 1. prime standard vicc átverés tréfa átejtés 75mm 85mm 75 85 f/0.75 0.75 bokeh control luquid negative element ULTRA VERY-LOW DISPERSION ELEMENT INTEGRATED PHASE-DETECTION AUTO-FOCUS ELEMENT

Drágaságom, ritkaságom
Biotar 75mm f/1.5 teszt

2016. november 8. • Horváth Krisztián • 30p / 17.500k
Legendás portréobjektív a tesztpadon.
Vannak objektívek, amikből sok van, másokból kevesebb, egyesek meg ritkák. És vannak optikák, amikről a legtöbben csak hallottak, vagy még csak nem is tudnak róluk. Aktuális tesztalanyunk is az utóbbi kategóriába tartozik. Ha egy számítógépes játékban megszerezhető item lenne, nem egyszerűen azt mondanánk rá, hogy uncommon, hanem azt, hogy rare, sőt epic. Hogy ehhez képest mennyire jó, és hogy megéri-e az igazán vaskos árcéduláját, az nemsokára kiderül. Tovább a cikkre... Drágaságom, ritkaságom Biotar 75mm f/1.5 teszt horváth krisztián hispan hispan's photoblog Legendás portréobjektív a tesztpadon. Vannak objektívek, amikből sok van, másokból kevesebb, egyesek meg ritkák. És vannak optikák, amikről a legtöbben csak hallottak, vagy még csak nem is tudnak róluk. Aktuális tesztalanyunk is az utóbbi kategóriába tartozik. Ha egy számítógépes játékban megszerezhető item lenne, nem egyszerűen azt mondanánk rá, hogy uncommon, hanem azt, hogy rare, sőt epic. Hogy ehhez képest mennyire jó, és hogy megéri-e az igazán vaskos árcéduláját, az nemsokára kiderül. zeiss biotar német portré portréobjektív objektív optika teszt terepteszt 75mm 85mm 75 85 1.5 f/1.5 manuál fókusz manual vintage aluminium alumínium pre-war pre war after after-war M42 screw mount menetes preset fix prime

Öreg 50-es nem vén 50-es

2015. október 15. • Horváth Krisztián, Kupcsik Dóri • 120p / 90.000k
Fényerős antik 50mm-es lencsék tesztje.
Nagy fába vágtam a fejszémet Dórival közösen: bő egy évvel ezelőtt elkezdem összegyűjteni azokat a főleg M42-es antik 50mm-es lencséket, melyek az utóbbi időben igen népszerűek lettek amatőr és profi fotósok körében. Mintha kiszabadult volna a szellem a palackból, és ezek a több évtizedes objektívek hirtelen felkerültek a modern digitális vázakra. Cikkünkben nem csak összehasonlíttotunk 16 ilyen üveget (és a Canon két modern 50-esét), hanem arról is részletesen írtunk, hogyan és miképpen érdemes dolgozni ezekkel a gyöngyszemekkel. Tovább a cikkre... Öreg öreg 50-es nem vén 50-es horváth krisztián hispan hispan's photoblog Fényerős antik 50mm-es lencsék tesztje. Nagy fába vágtam a fejszémet Dórival közösen: bő egy évvel ezelőtt elkezdem összegyűjteni azokat a főleg M42-es antik 50mm-es lencséket, melyek az utóbbi időben igen népszerűek lettek amatőr és profi fotósok körében. Mintha kiszabadult volna a szellem a palackból, és ezek a több évtizedes objektívek hirtelen felkerültek a modern digitális vázakra. Cikkünkben nem csak összehasonlíttotunk 16 ilyen üveget (és a Canon két modern 50-esét), hanem arról is részletesen írtunk, hogyan és miképpen érdemes dolgozni ezekkel a gyöngyszemekkel. 50mm lens test próba összehasonlítás teszt verseny helios takumar 58mm smc super s-m-c 1.4 2 f/1.4 f/2 f/2.8 2.8 tessar chinon adapterezés canon fullframe 5dmii 5dm2 blende f/1.8 1.8 biotar pancolar pentacon porst color reflex multi coated mc coating auto rikenon olympus g.zuiko zuiko hasonló hasonlítás


tesztalbumok


20mm f/2.8

Zeiss Flektogon MC M42

30mm f/4

Zeiss Flektogon T

35mm f/2.4

Zeiss Flektogon

50mm f/1.4

Zeiss Kipronar

50mm f/1.4

Zeiss Planar T* C/Y

50mm f/2

Zeiss Flexon

50mm f/2.8

Zeiss Tessar

75mm f/1.5

Zeiss Biotar M42

80mm f/1.8

Zeiss Pancolar MC M42

80mm f/1.8

Zeiss Prakticar MC PB

85mm f/1.4

Zeiss Planar C/Y

90mm f/1.9

Zeiss Kipronar

100mm f/1.8

(Petzval) Zeiss Ikon Kinostar

12cm f/2.1

Zeiss Kipronar

12,5cm f/2

Zeiss Ikon Kinostar Serie IV

135mm f/2

Zeiss APO-Sonnar

135mm f/3.5

Zeiss Sonnar Zebra M42

135mm f/3.5

Zeiss Sonnar (Hasselblad)

180mm f/2.8

Zeiss Sonnar P6

105mm f/4.5

Tessar (Zeiss Ikon)kapcsolódó werk&gear tartalmaktovábbi gyártók

Minden alkotó ember a szabadságot keresi

Amikor a 2010-es évek elején fényképezni kezdtem, valami ilyesmi vezérelt engem is. Fotós azóta se lettem, megmaradt ez szenvedélyes hobbinak, mégis talán tanulságos történetet mesélhetek arról, hogyan terjesztheted ki te is a kreativitásodat, ha kilépsz a tudásod, a megszokásaid és a felszerelésed komfortzónájából.
Az itt látható képek, de még inkább a cikkek, tesztek és tutorialok arról mesélnek neked, milyen utat jártam be, mióta először kamera került a kezembe, és hogyan találtam meg azt, ami igazán érdekel. Tovább...